Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniu 23.09.2009r


Uchwały podjęte

na posiedzeniu

Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

w dniu 23.09.2009r.

Ogółem podjęto 66 uchwał w sprawach:

Uchwała w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich / położniczych - wpisano 12 osób.

Uchwała w sprawie zmiany danych objętych wpisem do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich / położniczych - dane zmieniono w 7 wpisach do rejestru.

Uchwała w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich / położniczych - wykreślono 2 osoby.

Uchwały dotyczące prawa wykonywania zawodu, na mocy których:

  • skreślono z listy członków SIPiP - 4 pielęgniarki,

  • stwierdzono prawo wykonywania zawodu oraz wpisano na listę członków - 20 pielęgniarek,

  • stwierdzono prawo wykonywania zawodu oraz wpisano na listę członków (wymiana) - 5 pielęgniarek.

Uchwała w sprawie - refundacji kosztów kształcenia - przyznano 33 osobom na kwotę 12780,00 zł.

Uchwała w sprawie - przyznania pomocy socjalnej - przyznano 4 osobom na kwotę 3800,00 zł

Uchwała w sprawie - przyjęcia wykazu indywidualnych, specjalistycznych, grupowych praktyk pielęgniarek/położnych przewidzianych do rekontroli przez Komisję ds. nadzoru nad wykonywaniem IPPP - dotyczy 5 placówek.

Uchwała w sprawie - zmian w składach komisji problemowych.

Uchwała w sprawie - upływu okresu zawieszenia prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwała w sprawie - skierowania na szkolenie przypominające w związku z 5-letnią przerwą w wykonywaniu zawodu - na szkolenie skierowano 5 pielęgniarek.

Uchwała w sprawie - wydania zaświadczenia po odbytym szkoleniu przypominającym w związku z 5-letnią przerwą w wykonywaniu zawodu - zaświadczenie wydano 3 pielęgniarkom.

Uchwała w sprawie - wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe GP ZCOiPZ specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Uchwała w sprawie - rezygnacji z wyjazdu na konferencję oraz z przyznanej refundacji - 11 osób.

Uchwała w sprawie - zmian w planie finansowym SIPiP na 2009r.

Uchwała w sprawie - założenia nowej lokaty w banku.

Uchwała w sprawie - powołania Komisji ds. kwalifikacji kandydatur do przyznania odznaczeń z okazji MDP i DP.

Uchwała w sprawie - zmiany uchwały nr 27/V/08 z dnia 23.02.2008r. Rady SIPiP w sprawie powołania zespołów wizytacyjnych oraz regulaminu przeprowadzanych wizytacji w podmiotach starających się o wpis do rejestru IPPP.

Uchwała w sprawie- kasacji i zdjęcia ze stanu przedmiotów.

Uchwała w sprawie - zatrudnienia dwóch osób z likwidowanego GP ZCOiPZ do pracy w SIPiP.

Uchwała w sprawie - zmian w regulaminie przyznawania pomocy finansowej członkom SIPiP.

Uchwała w sprawie - powołania Zespołu ds. medycyny szkolnej przy SIPiP.

Sekretarz Rady

Helena Gąsior

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: dr n.med. Marzanna Stanisławska 18-12-2009 07:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2009 07:18