Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

VI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

VI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

W dniach 21-22.10.2011r. w Seminarium Duchownym odbył się VI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. W Zjeździe oprócz delegatów wybranych w 31 rejonach wyborczych  udział wzięli Członkowie ustępującej Rady, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu oraz Komisji Rewizyjnej.

Na Zjeździe:

wybrano:

- Przewodniczącą oraz  członków Rady SIPiP

- Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego Zastępców,

- Przewodniczącą oraz członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych,

- Przewodniczącą oraz członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

- Delegatów na V Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,

 

Podjęto ogółem :

19 uchwał, 7 apeli, poniżej ich treść:

UCHWAŁY :

1. UCHWAŁA Nr 1/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie przyjęcia porządku obrad - czytaj

2. UCHWAŁA Nr 2/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia regulaminu - czytaj

3. UCHWAŁA Nr 3/VI/11 z dnia 21października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie powołania Komisji Zjazdowych - czytaj

4. UCHWAŁA Nr 4/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady - czytaj

5. UCHWAŁA Nr 5 /VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - czytaj

6. UCHWAŁA Nr 6/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych - czytaj

7. UCHWAŁA Nr 7/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej - czytaj

8. UCHWAŁA Nr 8/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie udzielenia absolutorium Radzie - czytaj

9. UCHWAŁA Nr 9/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie liczby członków organów Izby - czytaj

10. UCHWAŁA Nr 10/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Przewodniczącej/ego Rady - czytaj

11. UCHWAŁA Nr 11/VI/11 z dnia 21 października 2011r.VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - czytaj

12. UCHWAŁA Nr 12/VI/11 z dnia 21 października 2011r.VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – Przewodniczącego Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych - czytaj

13. UCHWAŁA Nr 13/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej - czytaj

14. UCHWAŁA Nr 14/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej - czytaj

15. UCHWAŁA Nr 15/VI/11 z dnia 22 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – członkowie Rady - czytaj

16. UCHWAŁA Nr 16/VI/11 z dnia 22 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - czytaj

17. UCHWAŁA Nr 17/VI/11 z dnia 22 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – członków Okręgowego Sądu - czytaj

18. UCHWAŁA Nr 18/VI/11 z dnia 22 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej - czytaj

19. UCHWAŁA Nr 19/VI/11 z dnia 22 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych - czytaj

APELE :

1. Apel Nr 1 VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 października 2011r. skierowany do: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Parlamentarzystów w sprawie zwiększenia działań członków organów okręgowych Izb Pielęgniarek  i Położnych, mających na celu realizację zapisów ustawy o ochronie zawodów pielęgniarki i położnej jako funkcjonariuszy publicznych - czytaj

2. Apel Nr 2 VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 października 2011r. skierowany do: Ministerstwa Zdrowia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Parlamentarzystów w sprawie podjęcia działań przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych na rzecz przyjęcia Dyrektywy dotyczącej czasu pracy wobec sektora ochrony zdrowia przez Rząd Polski - czytaj

3. Apel Nr 3 VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 października 2011r. skierowany do: Ministerstwa Zdrowia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Parlamentarzystów w sprawie ustanowienia płatnych rocznych urlopów zdrowotnych dla pielęgniarek i położnych pracujących nieprzerwanie w zawodzie 25 lat. - czytaj

4. Apel Nr 4 VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 października 2011r. skierowany do: Okręgowej Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie podjęcia przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych działań zmierzających do uzyskania reprezentatywnej grupy posłów wywodzących się ze środowiska pielęgniarek i położnych następnej kadencji Sejmu – przygotowanie i wypromowanie kandydatów na posła na Sejm - czytaj

5. Apel Nr 5 VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 października 2011r. skierowany do: Prezesa Rady Ministrów Ministerstwa Zdrowia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Parlamentarzystów w sprawie minimalnego wynagrodzenia pielęgniarki i położnej na poziomie 1,5 średniej krajowej - czytaj

6. Apel Nr 6 VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 października 2011r. skierowany do: Ministerstwa Zdrowia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Narodowego Funduszu Zdrowia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany zasad finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w DPS  - czytaj

7. Apel Nr 7 VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 października 2011r. skierowany do: Ministerstwa Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podwyższenia stawki kapitacyjnej dla świadczeń z zakresu medycyny szkolnej - czytaj

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: dr n.med. Marzanna Stanisławska 15-02-2012 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2012
Ostatnia aktualizacja: dr n.med. Marzanna Stanisławska 15-02-2012 12:58