Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniach 17-18.02.2006r


Uchwały podjęte na

posiedzeniu

Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

w dniu 17-18.02.2006r.

Ogółem podjęto 51 Uchwał w sprawach:

 • wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich / położniczych - wpisano 21 osób,

 • - zmiany danych objętych wpisem do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich / położniczych

 • wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich / położniczych, - na wniosek zainteresowanej

 • wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich / położniczych, - z urzędu - wykreślono 5 osób ze względu na niedopełnienie formalności prawnych

 • - prawa wykonywania zawodu na mocy których:

 • wpisano na listę członków SIPiP - 5 pielęgniarek,

 • wykreślono z rejestru - 1 pielęgniarkę

 • stwierdzono prawo wykonywania zawodu - 6 pielęgniarkom,

 • - wydania zaświadczenia zezwalającego podjęcie wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej po odbytym szkoleniu przypominającym - zaświadczenia wydano 3 pielęgniarkom,

 • - przyznania refundacji kosztów szkoleń - refundację przyznano 14 osobom na kwotę 6 860,00 zł.

 • - przyznania pomocy finansowej - pomoc przyznano 11 osobom na kwotę 5600,00 zł.

 • - zmian w Uchwale nr 7/04 z dnia 15.02.2005r. Rady SIPiP w sprawie powołania i zasad działania Komisji problemowych przy SIPiP

 • - skierowania pielęgniarki / położnej do odbycia stażu podyplomowego,

 • - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005r. i przedłożenia go XV Sprawozdawczemu Okręgowemu Zjazdowi SIPiP,

 • - przedłożenia XV Sprawozdawczemu Okręgowemu Zjazdowi SIPiP projektu budżetu na 2006r.

 • ustalenia planu pracy Rady SIPiP na 2006r.,

 • - zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr 50/05 z dnia 11.02.2005r. Rady SIPiP w sprawie programu i sposobu szkolenia po 5 letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

 • wysokości opłaty za szkolenie przypominające pobieranej od uczestnika szkolenia lub instytucji finansującej szkolenie,

 • wysokości opłaty dla opiekuna pielęgniarki / położnej odbywającej szkolenie przypominające po 5-letniej przerwie,

 • wysokości opłaty dla członków Komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu dla osób, które odbyły szkolenie przypominające po 5-letniej przerwie,

 • - zmian w Uchwale nr 49/05 z dnia 11.02.2005r. z dnia 11.02.2005r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Kształcenia

 • wystąpienia do Naczelnej Rady PiP o nadanie „Wyróżnienia za zasługi dla samorządu pielęgniarek i położnych”,

 • zakupu modułu „amortyzacja” do programu finansowego „RAKS”,

 • zakupu monitorow LCD

 • zakupu oprogramowania antywirusowego dla 5 komputerów w Izbie i aktualizacji subskrybcji sygnatur wirusów dla 2 komputerów,

 • kasacji centrali telefonicznej

 • ustalenia kwoty zwrotu za okulary do pracy z komputerem,

 • kosztów uszczelnienia i regulacji okien

 • przyznania podwyżki Redaktorowi Naczelnemu za wydawania biuletynu „Wiadomości w czepku”

 • ustalenia zapłaty za zrobienie strony internetowej Izby,

 • przyznania podwyżki pracownikom biurowym Izby ,

 • wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, wpisano:

 1. Ośrodek Kształcenia EZA na prowadzenie:

- kursu specjalistycznego „Terapia bólu” dla pielęgniarek i położnych,

- kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek,

- kursu specjalistycznego „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG” dla pielęgniarek i położnych,

- kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne noworodków” dla położnych,

 1. Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i promocji zdrowia na prowadzenie:

- kursu dokształcającego „Profilaktyka zakażeń szpitalnych” dla pielęgniarek i położnych

 1. Wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

Sekretarz

Krystyna Kaziszko

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: dr n.med. Marzanna Stanisławska 12-04-2006 22:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2006 22:28